Op de foto Marius de Gaay Fortman, vanaf mei 2011 de nieuwe organisator van het Nederlands Praatcafé in Rome. Elke derde donderdag van de maand begint om 21:00 uur de spreker in café "Giulio Passami L'Olio".
Nieuwe kortingsregeling: Praatcafé-gasten krijgen €1,00 korting op hun drankjes, en 15% op alle gerechten. Voor meer informatie kunt u Marius De Gaay Fortman mailen op praatcaferoma@gmail.com.
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • tot 2007
spacer spacer spacer spacer spacer

7000 KM DOOR AFRIKA FIETSEN VOOR DUURZAME ENERGIE

hoek 27/11/2014Vanwege onvoorziene omstandigheden is het Praatcafé op 20 november gesloten. Gelukkig konden de reisplannen van de spreker aangepast worden, waardoor het Praatcafé nu een week later kan plaats vinden op donderdag 27 november.

Rick de Gaay Fortman
zal vertellen over z’n avontuurlijke reis door Afrika, en over de Energy for Change Foundation die hij daarna heeft opgezet, waarmee hij zich naast z’n dagelijkse werk als consultant inzet voor duurzame energie. Op 20 november 2010, precies 4 jaar geleden, was Rick na zo’n 5.000 km fietsen vanaf Kaapstad aangekomen in Kigali, Rwanda, op weg naar z’n eindbestemming, Nairobi, Kenia. Deze stop maakte deel uit van het Solar Africa project, waarbij Rick in 4 maanden zo’n 7.000 km door Afrika heeft gefietst om aandacht te vragen voor duurzame energie, en €125.000 heeft opgehaald voor Solar Aid, een NGO die scholen en klinieken in ruraal Afrika van zonnepanelen voorziet.

WAT DOET ITALIË MET JE?

hoek 16/10/2014

Marijke Bruins volgde in 1988 haar man voor zijn werk naar Italië, een drukke baan als sales manager en verscheidenen nevenfuncties in Den Haag achter zich latend. Evenals haar kinderen in hun stap naar volwassenwording. In 1989 richtte ze het Nederlands Praatcafé te Rome op, en de Vlaams-Nederlandse boekenclub Beatrijs. Nu, 25 jaar later in "haar" Praatcafé, vraagt ze zich af: "Wat doet Italië met je?".

EBOLA, EEN NACHTMERRIE DIE WERKELIJKHEID IS

hoek 18/09/2014

Katinka de Balogh, coördinator in het crisisteam van FAO, vertelt in het Praatcafé wat er wordt gedaan aan de humanitaire ramp die zich op dit moment in West Afrika voltrekt. De uitbraak van Ebola in Guinee en vijf andere landen veroorzaakt acuut voedseltekort en anarchie. Hoe komt het dat deze epidemie zo uit de hand loopt en waar komt deze ziekte vandaan? Wat doet de internationale gemeenschap?

HET GOEDE LEVEN: DE LEEFREGELKUNDE DOOR DE EEUWEN

hoek 19/06/2014

Prof. Catrien Santing komt in het Praatcafé vertellen hoe koningen, pausen maar evenzogoed gewone burgers door de eeuwen heen steeds meer belangstelling voor de juiste levensstijl kregen en hun leven en huis daarop inrichten. Recent stond in de kranten dat meer dan twee miljard mensen wereldwijd last hebben van overgewicht. Niettemin beseft men vanaf de Oudheid dat gezondheid, schoonheid en geluk vaak hand in hand gaan.

ETTY HILLESUM IN EEN ROMEINS CAFÉ

hoek 15/05/2014

Prof. Gerrit van Oord, een niet-gelovige Hillesum-onderzoeker, gaat in op de religieus getinte Hillesum-fascinatie die door Italië waart. 'Onbekend is onbemind' geldt niet meer voor Etty Hillesum in zekere kringen van het Italiaanse katholicisme. Paus Benedictus XVI droeg bij aan haar roem door haar op Aswoensdag 2013 te citeren. Wat boeit Italiaanse lezers in deze schrijfster van het op één na beroemdste Nederlandse dagboek ter wereld? Zie ook zijn blog, met o.a. de Hollandse Schouwburglezing van 4 mei 2014 door Klaas Smelik.

PRAATCAFÉ APRIL: OP VIERDE DONDERDAG - ZONDER SPREKER

hoek 24/04/2014

I.v.m. de paasweek gaat het Praatcafé niet door op 17 april 2014. Riccardo, de bareigenaar van Giulio Passami l'Olio, heeft alle Praatcafé gasten uitgenodigd voor de jaarlijkse jaardag viering van zijn café op donderdag 24 april, wanneer hij 300 flessen wijn voor zijn clientèle zal open trekken. Alle Praatcafégangers van harte welkom op deze Festa di Primavera. Het wordt zeker druk en geanimeerd met "live" muziek.

EEN BETERE WERELD VOOR IEDEREEN!

hoek 20/03/2014
Betteke de Gaay Fortman
Betteke de Gaay Fortman is directeur van Karuna Foundation, een vernieuwende en ondernemende stichting en voorzitter van de New World Campus in oprichting. Zij vertelt ons over de turbulentie en de nieuwste mondiale trends in de ontwikkelingssamenwerking (ondernemend geefgeld, social business, venture philanthropy). De traditionele ontwikkelingshulp lijkt op z’n einde te zijn, zowel door bezuinigingen en de crisis als door het niet behalen van resultaten in de armoedebestrijding. Maar wat zijn de alternatieven?

STADSLEVEN, NU VAN BURGERS

hoek 20/02/2014
Adri Duivesteijn
We moeten bij de ontwikkeling van steden naar nieuwe werkvormen en partners zoeken. Burgers moeten in staat gesteld worden om zelf de woon-, werk-, en leefomgeving inhoud te geven. Zij moeten de opdrachtgevers worden. Het stadsbestuur heeft slechts een faciliterende taak. Dit was zijn visie als wethouder Ruimtelijke Ordening in den Haag en Almere en als Tweede Kamerlid. Adri Duivesteijn, thans senator voor de Partij van de Arbeid doet in het Praatcafe uit de doeken , hoe dit verwezenlijkt kan worden.

HET COLOSSEUM VOORBIJ

hoek 16/01/2014
Tessa Vrijmoed
Tessa Vrijmoed had al twee jaar een prima baan als lerares Klassieke Talen aan een Amsterdamse school toen ze besefte dat ze nog niet toe was aan dit "volwassen" bestaan. Met spaargeld voor een jaar besloot ze naar Rome te gaan om te overleven zonder baan, zonder vrienden en de warme deken van de Nederlandse maatschappij ontberend. Ze schreef er een boek over: “Laat je Krekels maar Krieken”. Hoe dit allemaal in zijn werk ging vertelt ze in het Praatcafé. Lees ook Tessa's blog: Het Colosseum voorbij.
spacer spacer spacer spacer spacer

EUROPA OP DE DRIESPRONG

hoek 21/11/2013
Martijn van Empel
Martijn van Empel zal aan de hand van twee concrete voorbeelden – de financiële crisis en de vluchtelingenstromen van overzee – in het Praatcafé zijn visie geven over hoe Europa in die crises is terecht gekomen en in hoeverre wij er mogelijkerwijs in Europees verband ook weer uit zouden kunnen komen. Volgend jaar mei zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement. Is Europa in crisis? Als wij nu met elkaar een gevoel van crisis hebben, is dan Europa oorzaak van het probleem of de basis voor een oplossing?

WIE KRIJGT MOEDERS GOUDEN ARMBAND?

hoek 17/10/2013
Else-Marie van den Eerenbeemt
Else-Marie van den Eerenbeemt deed samen met haar echtgenoot Dick Schluter onderzoek naar de effecten van de erfenisverdeling op familieverhoudingen en schreef er een boek over om bij erfeniskwesties meer begrip en erkenning te generen. Het verdelen van de erfenis bij het overleden van de laatste ouder is een emotioneel moment. Door oud zeer in de familie treden dan soms onverwacht ernstige conflicten op, maar ook ontstaat er vaak een hechtere band tussen de broers en zusters.

ROMEINS RECHT, ZO ACTUEEL ALS WAT

hoek 19/09/2013
Jop Spruit
Jop Spruit, emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis, heeft 25 jaar gewerkt aan de vertaling van de Romeinse wetgeving en uitspraken in het Nederlands. Het Romeinse recht heeft na zijn herontdekking in de Middeleeuwen ruim achthonderd jaar de ontwikkeling van het recht in Europa bepaald. Ook vandaag worden deze teksten gezien als een soort juridische bijbel. In het Praatcafé vertelt hij ons hoe we de realiteit van het Romeinse Recht in ons dagelijks leven terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan grondbeginselen van elk modern rechtsstelsel zoals “Niemand kan rechter zijn in eigen zaak”, “Hoor ook de andere partij” en “Wie de lasten draagt, moet ook delen in de lusten”.

GOEDE VOEDING, EEN BELANGRIJK IJKPUNT

hoek 20/06/2013
Martin Bloem
Voor Martin Bloem, de directeur van het Nutrition Department van het Wereld Voedsel Programma (WFP) is het verkrijgen van goede voeding niets minder dan een fundamenteel recht. Jonge kinderen met groei- achterstand door gebrek aan voedsel zullen een lager IQ hebben, zijn minder productief door lichamelijke beperkingen en kwetsbaar. Wat zijn de vooruitzichten voor het realiseren van dit belangrijke Millenniumdoel?
De voor 20 juni geplande spreekbeurt van Else-Marie van de Eerenbeemt over "Wie krijgt Moeders gouden armband?" is verplaatst naar later datum.

CAMPUS OF EXCELLENCE, UITDAGINGEN & AMBITIES VAN 'T KNIR

hoek 16/05/2013
Gert_Jan Burgers
Prof Dr. Gert-Jan Burgers is de nieuwe directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). Hij is tevens Bijzonder Hoogleraar in de Archeologie, Erfgoed en Landschap van de Mediterrane Oudheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Onder zijn leiding heeft het KNIR een Strategieplan ontwikkeld voor de komende vijf jaar, gebaseerd op de uitdagingen waar het voor staat en de ambities die het heeft om voor de Nederlandse universiteiten een “Campus of Excellence” in het mooie Rome te worden.

NEDERLAND EN ITALIË VOOR DE TROONSWISSELING

hoek 18/04/2013
Michiel den Hond
Michiel den Hond, H.M. Ambassadeur, spreekt over de relatie tussen Italië en Nederland, aan de vooravond van de troonswisseling. Nederland en Italië zijn belangrijke partners. Wij exporteren jaarlijks meer naar Italië dan naar China, Rusland, Brazilie en India tezamen. Hoe kunnen we deze relatie in stand houden – of zelfs verbeteren - in deze zware economische en financiele tijden! Naast de traditionele sectoren is er de creatieve industrie en er bestaat ruimte voor meer culturele samenwerking en toerisme. We brengen verschillende elementen samen en presenteren Nederland op terreinen waarin we uitblinken. Positieve beeldvorming is belangrijk. De troonswisseling in Nederland – en de receptie op de residentie op 30 april - biedt daarvoor een buitengewone gelegenheid.

DE LAATSTE ACHTTIEN MAANDEN VAN DE DDR

hoek 21/03/2013
Egbert Jacobs
Egbert Jacobs hield vanaf zijn aankomst in Oost-Berlijn in maart 1989 een dagboek bij. Hij was daar de laatste Nederlandse ambassadeur, want in oktober 1989 werden de twee Duitslanden herenigd. Pas twintig jaar later, na zijn pensionering (laatste post Rome) kreeg hij tijd om er een boek over te schrijven. Een mix van persoonlijke impressies, geschiedschrijving en nationale en internationale analyse. Kenmerkend voor de periode die Jacobs beschrijft was de snelle en vreedzame totstandkoming van de Duitse eenheid, maar deze kwam wel relatief laat op gang. En dat dit proces vreedzaam verliep stond niet in de sterren geschreven. Soms was het kantje boord. Behalve zijn persoonlijke impressies over de houding van de Duitsers aan de ene kant van de muur t.o.v. de landgenoten aan de andere zijde, zal hij ook ingaan op de internationaal-politieke kanten van de Duitse hereniging. En natuurlijk ook een paar woorden over hoe de regering in Den Haag dit allemaal oppikte.

ITALIAANSE TOESTANDEN

hoek 21/02/2013
Henk Jan Ormel
Henk Jan Ormel, oud-Tweede Kamerlid voor het CDA, bekijkt aan de vooravond van spannende verkiezingen in Italië op 24 en 25 februari. de overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en Italiaanse politiek en de grote uitdagingen waar beide landen voor staan in deze tijd van crisis en politieke onzekerheid. In de Nederlandse kranten wordt vaak geschreven over “Italiaanse toestanden”, wanneer het gaat over de Nederlandse politieke situatie. Is dat terecht? Zijn er overeenkomsten tussen de Nederlandse en Italiaanse politiek? Wat zijn de grote lijnen en lopen deze parallel? Hij nodigt u uit om daarover met hem in discussie te gaan op 21 februari. Zelf deed hij vijf maal mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in de periode 2002-2012 en werd even zovele malen verkozen. Vele jaren was hij buitenland woordvoerder voor zijn partij en ook was hij Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken.

JOSEPH LUNS EN ITALIË, EEN BIJZONDERE RELATIE

hoek 17/01/2013
Albert Kersten
Albert Kersten, die zeven jaar aan de biografie van Luns werkte, zal aandacht besteden aan de band van Luns met Italië en de Italiaanse cultuur, zijn bezoeken aan Rome, zijn indrukken van en contacten met Italiaanse politici en natuurlijk ook zijn contacten met het Vaticaan. Jarenlang kwam hij in opiniepeilingen als de populairste politicus uit de bus, maar vanaf de jaren 1960 stond zijn optreden als minister van buitenlandse zaken en later als secretaris-generaal van de NAVO in de pers aan felle kritiek bloot. Luns zou incompetent zijn, niet meer dan een sluwe politicus die zich met grapjes uit penibele situaties redde, een politicus die het parlement en de ministerraad onjuist informeerde. Toch bleef hij 19 jaar minister en 14 jaar secretaris-generaal.
spacer spacer spacer spacer spacer

LUCHTVAART IN EEN MULTICULTURELE OMGEVING

hoek 15/11/2012
Olaf Hoftijzer
Olaf Hoftijzer is nu ruim een jaar Commercieel Directeur bij Air France - KLM in Rome. Onze KLM zit in een holding met Air France en in een alliantie met het Amerikaanse Delta Airlines, terwijl de eerste twee ook een belang hebben in Alitalia. Olaf Hoftijzer zal ons deelgenoot maken van zijn dagelijkse ervaringen in deze “multiculturele” omgeving en hoe de Italianen staan tegenover de mogelijke overname van hun vlaggeschip door de Fransen (en de Nederlanders).

LIBERAAL MET SOCIAAL - HOE KOMT NEDERLAND UIT DE CRISIS?

hoek 18/10/2012
Gerda Verburg
Gerda Verburg, thans Permanent Vertegenwoordiger bij de VN- instellingen in Rome, was 13 jaar aktief in de Nederlandse politiek en nauw betrokken bij coalitievorming. Tijdens deze zitting van het Praatcafé zal zij een analyse geven van de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen, die op 12 september plaatsvonden en de onderhandelingen tussen de winnaars van deze verkiezingen en haar verwachtingen omtrent de uitkomst van deze onderhandelingen.

LEVEN OP DE BREUKLIJNEN VAN DE SAMENLEVING

hoek 20/09/2012
Jan Heuft
Witte Pater Jan Heuft is voorzitter van de niet-gouvernementele organisatie (NGO) “Rencontre et developpement” in Algerije. Een organisatie die vluchtelingen en migranten bijstaat in het weinig- vluchtelingen-vriendelijke land Algerije. Zelf zegt hij: ”Het gaat ver, 43 jaar in Algerije leven met mensen die in grote nood verkeren, financieel en moreel. Leven met mensen waar eigenlijk geen plaats voor is, leven met mensen die anders denken, een "pompstation" zijn langs de levensweg van verdriet, van hoop en liefde." Hoe vér dit gaat hoopt hij ons te vertellen op 20 september.

VERTROUWEN WERKT (WOENSDAG 20 JUNI)

hoek 20/06/2012
Pauline Voortman
Pauline Voortman, bedrijfskundige en trainer, deed jarenlang onder- zoek naar de invloed van vertrouwen binnen organisaties. Vertrouwen is als schone lucht, het is onontbeerlijk, maar je merkt het pas als het ontbreekt. Gebrek aan vertrouwen, dat helaas in diverse organisaties voorkomt, is eerder het resultaat van onmacht dan onwil van managers. Zij moeten dan ook zowel aan de ‘zachte’ kanten van orga- niseren aandacht geven, als aan de traditionele ‘harde’ aspecten, om tot optimale resultaten te komen. Dat stelt Pauline Voortman in haar proefschrift "Vertrouwen werkt", waarop ze onlangs promoveerde tot Doctor in de Bedrijfskunde. Zij ontwierp een instrument waarmee leiders in organisaties doelbewust vertrouwen kunnen creëren. Een boeiend onderwerp voor een ieder die in een organisatie werkt of gewerkt heeft.
N.B.: Voor de maand juni is de datum aangepast aan het Europese kampioenschap voetbal, dus het Praatcafé zal plaatsvinden op woensdag 20 juni.

AMBASSADEUR: LOBBYIST VOOR DE BELANGEN VAN NEDERLAND

hoek 24/05/2012
Fons Stoelinga
Fons Stoelinga, “onze” ambassadeur bij het Quirinaal, neemt deze zomer afscheid van Italië, aangezien hij per september benoemd is als Ambassadeur van Nederland bij de Republiek India. In het Nederlands Praatcafé zal hij ons deelgenoot maken van zijn ervaringen in de Nederlandse diplomatieke dienst en zijn visie geven op de belang- rijkste taken van de Nederlandse ambassadeur, die betreffen de lobby voor Nederlandse politieke, economische, commerciële en culturele belangen, het bijstaan van Nederlanders in den vreemde en het opkomen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Italië. Na een carrière van meer dan 30 jaar zijn er genoeg voorbeelden om een en ander te illustreren. Dus een kijkje in de keuken van de diplomatie!

A LIFE CHANGING EXPERIENCE

hoek 19/04/2012
Ben Droste Ben Droste, voormalig Bevelhebber Luchtstrijdkrachten en F16 piloot, is de medeoprichter van SXC, Space Experience Curaçao, dat een Life Changing ervaring aanbiedt: Vanaf 2014 is het mogelijk om vier keer per dag op Curaçao een vlucht naar de ruimte te maken. Iets dat sinds de eerste ruimtevlucht van astronaut Yuri Gagarin op 12 april 1961 nog maar aan een kleine 500 personen is voorbehouden. Onder hen een vijftal ruimtevaart toeristen die á raison van US$ 25 miljoen per vlucht de ruimte in gingen. Space Experience Curacao biedt deze Life Changing ervaring - zij het korter maar wel naar 100 km hoogte - aan voor $ 95.000. Iedere astronaut komt terug met een groter bewustzijn voor de kwetsbaarheid van onze planeet en draagt dat ook actief uit. Op 19 april kunt u van Ben Droste alles te weten komen over deze nieuwe vorm van ruimtevaart.

RESPECT VOOR MENSENRECHTEN EEN MORELE VERPLICHTING?

hoek 15/03/2012
Jean-Pierre Kempeneers Jean-Pierre Kempeneers, plaatsvervangend directeur Mensenrechten, Humanitaire Hulp, Goed Bestuur, Emancipatie, tevens hoofd Mensenrechten van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over het huidige Nederlandse mensenrechtenbeleid. Hoe kunnen we de actuele ontwikkelingen in Syrië , Egypte, Tunesië en andere landen in Noord Afrika en het Midden-Oosten duiden? In zijn interactieve inleiding gaat hij in op de EU, de VN en hoe het Nederlandse mensenrechtenbeleid zich verhoudt tot het Italiaanse.

BELGISCH SURREALISME OF POSTMODERNISME?

hoek 16/02/2012
Vincent Mertens Vincent Mertens de Wilmars, Belgisch Ambassadeur in Rome over “Belgisch surrealisme of postmodernisme? De politieke crisis in Belgie“: Met de vorming van het kabinet-Di Rupo in België begin december 2011, kwam er een eind aan de langst durende kabinetsformatie die een land ooit getroffen heeft. Waarom heeft dit zo lang geduurd en wat zijn de perspectieven voor de nieuwe regering? Vincent Mertens de Wilmars volgde de ontwikkelingen van dichtbij en vertelt ons de achtergronden vanuit een historisch en sociaal cultureel perspectief.
spacer spacer spacer spacer spacer

RADIO-OPNAME: WAT BEGEESTERT NEDERLANDERS IN ROME?

hoek 20/12/2011
Karin van den Boogaert

Geen Praatcafé in december maar wel een Kerstcafé! Karin van den Boogaert van de Wereldomroep komt speciaal naar Giulio Passami l'Olio voor de opname van de Kerstuitzending van het radioprogramma Expat On Air. Het thema is ‘Wat begeestert Nederlanders in Rome’? Hoofdgasten zijn Antoine Bodar, sinds 1998 in Rome, en ‘nieuwkomer’ Gerda Verburg, permanent vertegenwoordiger bij de FAO - en het publiek: de Nederlanders in Rome!
Na 21.30 uur kan men ook zonder aanmelding binnenvallen en bijpraten in Café Giulio Passami l'Olio.

Expat-on-Air van 24 dec. in podcast of MP3 (scroll naar beneden)

Interview met Gerda Verburg: video

Artikel & foto's Kerstcafé (ook leuk de commentaren eronder!)

SLAGBOMEN VOOR AFRIKAANSE VLUCHTELINGEN

hoek 17/11/2011
Laurens Jolles Laurens Jolles vertegenwoordigt de Verenigde Naties Hoge Commis- saris voor de Vluchtelingen in Rome. Hij zal ons vertellen op 17 no- vember wat er de laatste jaren is gebeurd in Italië en andere landen van de Middellandse zee, waar “migratie” een belangrijk politieke en soms emotionele overtoon heeft gekregen. Het VN Hoge Commis- sariaat heeft zich vaak zeer kritisch opgesteld ten opzichte van de Italiaanse autoriteiten: met alle gevolgen vandien voor de Afrikaanse vluchtelingen.

MANNEN MET MACHT EN VROUWEN VAN AANZIEN IN VEII

hoek 20/10/2011
Iefke van Kampen Iefke van Kampen is Directeur van het Museo dell'Agro Veientano te Formello. Op 13 oktober opent een grote tentoonstelling over de Etrusken in Amsterdam en Leiden, waar zij samen met Patricia Lulof, als curatrix de catalogus voor verzorgde. Op 20 oktober vertelt ze over de Etrusken in Veii zoals we ze kennen uit historisch en recent onderzoek.

MICHELANGELO, TUSSEN MELANCHOLIE EN GENIALITEIT

hoek 16/06/2011
Marieke van de Doel Marieke van den Doel is hoofd Kunstgeschiedenis van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome, waar zij Bert Treffers een jaar geleden opvolgde. Haar onderzoek richt zich op het snijvlak tussen kunst en filosofie in de Renaissance. Op 16 juni zal zij haar liefde voor Michelangelo met ons delen en voert ze ons mee in het labyrinth van de vroeg-moderne psychologie, als zij spreekt over Michelangelo tussen melancholie en genialiteit.

VAN DE MULTILATERALE WERELD IN ROME NAAR DE 3E KAMER

hoek 19/05/2011
José Schoorl Agnes van Ardenne heeft, als ambassadeur bij de VN organisaties in Rome (FAO, IFAD en WFP), vier jaar lang Nederland vertegenwoordigd. Het laatste jaar was zij bovendien Voorzitter van de Beheersraad van het Wereld Voedsel Programma, een eervolle maar ook zeer uit- dagende functie. Nu keert zij terug naar het Haagje waar ze Voorzitter wordt van het Produktschap Tuinbouw. Aangezien het voortbestaan van dit voor de Nederlandse tuinders essentiële orgaan op het spel staat, wordt dit een belangrijke nieuwe uitdaging. Agnes van Ardenne zal met ons reflecteren over het reilen en zeilen van de Romeinse VN organisaties en zich richten op hun toekomstperspectief. Ook de verantwoordelijkheden in haar nieuwe Nederlandse baan komen aan de orde.

PAARDEN HELPEN MENSEN

hoek 21/04/2011
José Schoorl José Schoorl verruilde het jachtige managersbestaan in het inter- nationale bedrijfsleven voor haar paardenhoeve Equi Libero in de Sabijnse heuvels, waar ze bezoekers begeleidt in persoonlijke groei- trajecten. In een ervaring tussen de paarden, vrij van gewoonten en vaste gedachtenpatronen, kan men de ruimte in de interactie ont- dekken, met de paarden als metafoor.

ITALIË, EEN MINDERJARIGE VAN 150 JAAR

hoek 17/03/2011
Arthur Weststeijn Arthur Weststeijn, kersvers hoofd van de afdeling Geschiedenis van het KNIR, en opvolger van Hans de Valk, is postdoctoraal onderzoeker in de geschiedenis van de filosofie. Op de honderdvijftigste verjaardag van de Italiaanse Staat vraagt hij zich af: Maar wat wordt er eigenlijk precies gevierd? En is er wel reden voor een feestje? Een overzicht van de groeistuipen van een nog altijd minderjarige natie.

HOE BOUW JE EEN ITALIAANS PENSIOEN OP?

hoek 17/02/2011
Anna Cioffarelli Anna Cioffarelli is medewerkster van de INPS, de Italiaanse SVB. Zij is gespecialiseerd op het gebied van pensioenpremies. Sinds oktober 2010 is zij correspondent voor Italië bij de MISSOC, het wederzijdse informatiesysteem over sociale bescherming in de Europese Unie. Dit systeem biedt gedetailleerde, vergelijkbare informatie over de pensioenstelsels van de Europese landen. Zij zal de pensioensystemen van Italië en Nederland met elkaar vergelijken en de laatste ontwikkelingen toelichten. Ook zal ze uitleggen hoe Nederlanders in Italië een pensioen kunnen opbouwen.

LITTORIA: MUSSOLINI'S STRIJD TEGEN MALARIA EN MOERASSEN

hoek 20/01/2011
Elias van der Plicht Elias van der Plicht is zelfstandig historicus en journalist. Hij studeerde cum laude af met een scriptie over de ontginning van de Pontijnse moerassen en de bouw van de stad Littoria (nu Latina) onder het fascistische regime. Waar keizers en pausen faalden in hun pogingen om het eeuwenoude moerasgebied droog te leggen, presenteerden de fascisten zich als overwinnaars op de malariamug en de moerassen. Maar was er daadwerkelijk sprake van een overwinning?
spacer spacer spacer spacer spacer

DOOR HET OOG VAN DE FAMILIE: LIEFDE, LEED EN LOYALITEIT

hoek 21/10/2010
Else-Marie van den Eerenbeemt Else-Marie van den Eerenbeemt familietherapeut, docent en publicist schreef verscheidene boeken over familierelaties, o.a. van expats. Welke plaats nemen we in in de keten van generaties, als dochter, zoon, broer zus, ouder, grootouder. Ieder maakt deel uit van een familieverhaal en we geven hierop een eigen antwoord en een bijdrage aan dit verhaal gedurende de levensloop.
Tussen 16 en 22 oktober is Else-Marie in Rome, voor een consult kan men haar mailen.

LANG LEVE TAAL - TWEETALIGHEID BIJ KINDEREN

hoek 16/09/2010
Mare ter Horst Mare ter Horst, orthopedagoge en familietherapeute, werkt  voor de Nederlandse school in Rome waar haar interesse voor taal en tweetaligheid een nieuwe impuls kreeg: hoe werkt tweetaligheid bij kinderen nu precies? Waar blijven al die woorden van twee verschillende talen in die kleine hersenen? En gaat dat allemaal vanzelf? Na deze avond heeft u niet alleen meer kennis over taalontwikkeling, maar heeft u hopelijk ook ervaringen uit kunnen wisselen om thuis te gebruiken.

CHERNOBYL KINDEREN IN ITALIAANSE GASTGEZINNEN

hoek 17/06/2010
Anneke van der Ploeg Anneke van der Ploeg gaf zich in 1997 op als gastgezin voor een Chernobyl-kind. Het 7-jarige weesmeisje Tania kwam vijf maanden logeren, maar al snel werd Anneke als verpleegster betrokken bij de activiteiten in Wit Rusland zelf, waar veel kinderen ernstige gezondheidsproblemen hebben als gevolg van de ramp. Drie jaar geleden werd de Associazione Piccoli Passi opgericht, waarin zij, naast de medische zorg voor de kinderen die naar Italië komen, persoonlijk een aantal projecten in Wit Rusland volgt, zoals assistentie aan een weeshuis met 200 kinderen met gezondheidsproblemen en aan een hospice voor ongeneeslijk zieke kinderen.

DE BUITENLANDSE PERSVERENIGING TE ROME

hoek 20/05/2010
Maarten van Aalderen Maarten van Aalderen, correspondent van De Telegraaf, is nu ruim een jaar voorzitter van de Buitenlandse Persvereniging te Rome. Wat stelt die functie voor? Wat doet hij voor de leden van de Stampa Estera?

DE VALLE GIULIA ALS ROME'S WERELDWIJK

hoek 15/04/2010
Peter Rietbergen Peter Rietbergen, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen, vertelt over zijn publicatie ‘Honderd jaar Valle Giulia, 1911-2011’, waarvoor hij momenteel onderzoek voor het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome verricht.

DUURZAAM ONDERNEMEN IN NEDERLAND EN ITALIË

hoek 18/03/2010
Antje Melissen Antje Melissen, initiatiefnemer van The Art of Doing Business, leidt een handelsmissie van Nederlandse vrouwelijke ondernemers naar Rome van 12 tot 16 april, thema: internationaal duurzaam ondernemen. Zowel in Italië als in Nederland werken overheid, bedrijfsleven en kenniscentra steeds meer samen in duurzame initiatieven, een nieuwe vorm van samenwerking. Italiaanse "groene producten" veroveren de markt, samen met de beroemde Italiaanse stijl. Een troef voor de toekomst?
Op woensdag 14 april: ondernemers uit Nederland en Lazio ontmoeten elkaar op de Green Champions Day.

LICHT OP 'ANDER LICHT'

hoek 18/02/2010
Rosita Steenbeek Rosita Steenbeek heeft een historische roman geschreven, 'Ander licht', die handelt over een Nederlandse schildersfamilie in de Gouden eeuw. Ook het Rome van die tijd speelt een rol omdat veel Nederlandse schilders hun opleiding daar afmaakten. Over de ontstaansgeschiedenis en achtergronden van 'Ander licht'.

DE DUITSE OF NEDERLANDSE PAUS ADRIAAN VI (1522-1523)

hoek 21/01/2010
Antoine Bodar Padre Antoine Bodar maakt momenteel deel uit van het vice-rectoraat van het Oostenrijks-Duits Pauselijk Priestercollege “Santa Maria dell'Anima” in Rome. Paus Adriaan riep de clerus tot de orde, bekende schuld jegens Luther en bood het hoofd aan de Islam. Een toch mislukte paus of een paus die waardering vraagt?
spacer spacer spacer spacer spacer

ALLE WEGEN NAAR ROME

hoek 19/11/2009
Jan Blokker Jan Blokker jr.: "Op een ochtend in april trek ik mijn schoenen aan, ik stommel de trap af, laat de deur achter me dichtvallen en ik loop. Wonderlijk onaangedaan ben ik. Ik heb gezwaaid naar de achterblijvers en ik ben gewoon vertrokken. Te voet naar Rome, oneindig ver weg in tijd en ruimte. Zo ver dat ik me er geen voorstelling van kan maken. Al na enkele dagen heb ik geen idee meer waar ik heen moet en hoe lang het nog is."

20 JAAR OORLOGSCORRESPONDENTIE

hoek 15/10/2009
Aernout van Lynden Aernout van Lynden, afgelopen augustus in Rome neergestreken i.v.m. de benoeming van zijn echtgenote, Baronesse van Lynden, als Ambassadeur bij de H. Stoel, werkte ruim 20 jaar als oorlogscorrespondent in het Midden Oosten en de Balkan. Hij geeft een beeld van wat het werk inhoudt, en de verschillende vereisten die aan journalisten worden gesteld in oorlogen tussen staten, zoals bijvoorbeeld de Golf Oorlog, interne oorlogen als die in Libanon, of een guerrillastrijd zoals destijds in Afghanistan tijdens de Sovjet bezetting.

KAN DE WERELD NOG MEER VEETEELT VERDRAGEN?

hoek 17/09/2009
Theun Vellinga Dr. Theun Vellinga: De veehouderij in de wereld draagt sterk bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Berekeningen van de FAO komen uit op 18% van alle uitstoot. Tegelijk zal de consumptie van dierlijk eiwit nog toenemen door een groeiende bevolking en groeiende welvaart in grote delen van de wereld. Een verminderde vleesconsumptie in de westerse wereld zal dat niet kunnen compenseren. Hoe kan de veehouderij minder broeikasgassen uitstoten en toch tegemoetkomen aan een stijgende vraag naar vlees en zuivel? Een wereldomvattende analyse van de veehouderij moet inzicht bieden in mogelijke oplossingen.

KLINISCHE GENETICA: EEN VAK APART

hoek 18/06/2009
Drs. Irene Stolte Dijkstra Drs. Irene Stolte-Dijkstra is als klinisch geneticus verbonden aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen, waar zij zich vooral bezig houdt met erfelijke en aangeboren aandoeningen op de kinderleeftijd. Na een korte uitleg van dit betrekkelijk jonge vakgebied laat zij zien, aan de hand van enige praktijkvoorbeelden, hoe groot de vooruitgang in de kennis over erfelijke en aangeboren aandoeningen en DNA-onderzoek is, maar ook voor welke dilemma's men soms geplaatst wordt.

EEN NEDERLANDSE ADVOCATE IN ITALIË

hoek 21/05/2009
Mr Angela Mannaerts Mr Angela Mannaerts, advocate in Rome, vertelt over haar ervaringen met de belangenbehartiging van Nederlandse bedrijven en particulieren in Italië.

HEDENDAAGSE KUNST ALS GRENS

hoek 16/04/2009
Lorenzo Benedetti Lorenzo Benedetti, sinds augustus 2008 directeur van het Kunstcentrum De Vleeshal in Middelburg, vertelt over de verkenning van de grenzen tussen identiteiten in de hedendaagse Europese kunst, waar ondanks - of dankzij - de globalisering en de vervaging van de landsgrenzen, identiteit één van de hoofdthema's vormt.
Aan de hand van verschillende tentoonstellingen die hij heeft georganiseerd in Italië, Frankrijk, Duitsland en Nederland illustreert hij het thema van verschillen en overeenkomsten.

JORIS IVENS : VLIEGENDE HOLLANDER EN WERELDCINEAST

hoek 19/03/2009
Brecht van Eyndhoven Drs. Brecht van Eyndhoven geeft een beeld van leven en werk van Joris Ivens (Nijmegen, 1898 - Parijs, 1989). Deze wereldberoemde Hollander was een pionier op het gebied van de documentaire film. Hij maakte 80 films in meer dan 20 landen, en wordt beschouwd als een uniek en invloedrijk filmmaker.

DE ACADEMIA BELGICA EN HET FEDERALE BELGIË

hoek 19/02/2009
Dr Walter Geerts Dr. Walter Geerts (directeur van de Academia Belgica in Rome) zal het o.a. hebben over de rol van een Belgisch instituut in Rome, wat betekent “Belgisch” überhaupt in deze context, de samenwerking met onze Nederlandse buren in de Via Omero, het netwerk van de buitenlandse en Italiaanse instituten in Rome, de cruciale rol van deze academies voor de kwaliteit van de humane wetenschappen.

OUDE KRANTEN ...

hoek 15/01/2009
Dr Hans de Valk Dr. Hans de Valk (medewerker Geschiedenis aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome) vertelt over zijn spectaculaire vondst van drieduizend Nederlandse kranten uit de zeventiende en achttiende eeuw in het Vaticaans archief, een van de grootste ter wereld.
Een geweldige bron van onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag werkt sinds enige tijd aan een project van reusachtige omvang, de ‘Databank Digitale Dagbladen’, waar de Vaticaanse vondst in zal worden opgenomen.
< td>
spacer spacer spacer spacer spacer

EEN KWART EEUW CARRIERE BIJ DE WERELDOMROEP

hoek 20/11/2008
Tatò Julien Tatò Julien, echtgenote van de huidige ambassadeur Egbert Jacobs, is afkomstig uit Marseille, Zuid Frankrijk. Ze is einde jaren '60 naar Nederland gekomen waar zij zich uiteindelijk heeft gevestigd.
Zij was 25 jaar programmaproducer en presentatrice bij de Franstalige afdeling van de Wereldomroep. Zij heeft de radiowereld verlaten om haar man te volgen naar Japan.

DE STUURHUT VAN NEDERLAND?

hoek 16/10/2008
Marc Gerritsen Marc Gerritsen werkt sinds kort op de Nederlandse Ambassade in Rome als hoofd van de economische afdeling. De afgelopen jaren was hij werkzaam bij het Ministerie van Algemene Zaken in Den Haag als adjunct-secretaris van de Ministerraad en als buitenlandadviseur van Minister-President Balkenende. In zijn praatje "De stuurhut van Nederland? Een kijkje in de keuken van het Kabinet van de Minister-President" zal hij over zijn ervaringen vertellen en een beeld schetsen van de rol van de Minister-President en zijn medewerkers in de Haagse en de internationale politiek.

ROME, ROMA EN ROEMENEN

hoek 18/09/2008
Bas Mesters Bas Mesters, correspondent van NRC Handelsblad: Een maand geleden werd een Nederlands echtpaar op vreselijke wijze beroofd door twee Roemeense herders. In de Italiaanse pers wordt het laatste jaar zeer veel gepubliceerd over de vermeende criminaliteit van Roemenen en Roma-zigeuners in Italië. Wat zoeken de bijna een miljoen Roemenen in Italië? Hoe staat het met hun integratie en wat doet de overheid daar aan? Waarom hebben ze zo'n slechte naam gekregen? En, kan Italië nog zonder hen?

"MACHO'S, MOEDERSKINDJES, MEESTERMINNAARS?"

hoek 19/06/2008
Pauline Valkenet Pauline Valkenet, Trouw- en RTL-journaliste, heeft haar (eerste) boek geschreven: 'Macho's, moederskindjes, meesterminnaars?', dat 15 mei j.l. in Nederland is verschenen. Het gaat - hoe kan het anders - over Italiaanse mannen.
In het boek legt ze uit waarin die verschillen van de Nederlandse mannen en gaat ze dieper in op de bestaande cliché's: hoe ijdel zijn ze, hoe zit dat met die moeders van ze, hoe is het om een relatie te hebben met een mammone, hoe normaal is het in Italië om een minnares te hebben, hoe romantisch zijn de Italiaanse mannen nou echt, doen ze wat in het huishouden en zijn het - Italians do it better? - echt zulke superminnaars?

WHO OWNS THE PAST? ARCHEOLOGIE & MODERNE SAMENLEVING

hoek 15/05/2008
Gert-Jan Burgers Gert-Jan Burgers, archeoloog aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome, voert archeologische expedities uit in verschillende delen van Italië. Daarnaast richt hij met Europese subsidies archeologische parken in in de regio Apulië.
Zijn verhaal, 'Who owns the past? Archeologie en de moderne samenleving' gaat over de maatschappelijke kant van dit werk, waarbij hij zich in algemene zin afvraagt van wie het verleden is. Hij betrekt daarbij ook de archeologische monumenten en parken van de stad Rome.

NABESCHOUWINGEN ITALIAANSE VERKIEZINGEN

hoek 17/04/2008
Hedwig Zeedijk Hedwig Zeedijk, (Nederlands-Vlaamse journaliste, correspondente van o.a. VRT en ANP/NOVA ) zal nader ingaan op de achtergronden van de Italiaanse verkiezingen van 13 en 14 april; als toegift zal Hedwig haar nieuwste boek signeren: "Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad".

KOSOVO: WAT NU?

hoek 20/03/2008
Aad Heering Aart Heering, (Algemeen Dagblad) en Maarten van Aalderen (De Telegraaf) zijn beiden in Kosovo geweest als buitenlandse correspondenten. Kosovo heeft op 17 februari jongstleden eenzijdig de onafhankelijkheid verklaard. Veel landen, waaronder Nederland en Italië, hebben de Balkanstaat erkend. Is dat een goed idee? De Balkandeskundigen zullen een debat aangaan rond de vraag: "Kosovo - wat nu?".

KOSOVO: WAT NU?

hoek 20/03/2008
Maarten van Aalderen Maarten van Aalderen, (De Telegraaf) en Aart Heering (Algemeen Dagblad) zijn beiden in Kosovo geweest als buitenlandse correspondenten. Kosovo heeft op 17 februari jongstleden eenzijdig de onafhankelijkheid verklaard. Veel landen, waaronder Nederland en Italië, hebben de Balkanstaat erkend. Is dat een goed idee? De Balkandeskundigen zullen een debat aangaan rond de vraag: "Kosovo - wat nu?".

EPILEPSIE

hoek 15/02/2008
Dorothée Kasteleijn-Nolst Dorothée Kasteleijn-Nolst Trenité is farmacologe en neurologe gespecialiseerd in epilepsie en in sociale geneeskunde; momenteel bekleedt zij de ‘Marie Curie Excellence Chair, Visual Sensitivity’ aan de Romeinse Universiteit “La Sapienza” waar zij, in het kader van het Zesde Kaderprogramma van de Europese Commissie, onderzoek doet naar epilepsie.

KOMT HET OOIT NOG GOED MET AFRIKA

hoek 17/01/2008
Agnes van Ardenne Agnes van Ardenne, ex-minister van Ontwikkelingssamenwerking en huidig ambassadeur (Permanente Vertegenwoordiging) bij de FAO (Food and Agricultural Organisation van de V.N.) in Rome, heeft gedurende haar ministerschap in vele Afrikaanse landen bemiddeld tussen opstandelingen en regeringen aldaar.
spacer spacer spacer spacer spacer

HET NEDERLANDS IN ITALIË

hoek 15/11/2007
Prof. Jeannette Koch Prof. Jeannette Koch, hoogleraar in de Nederlandse Taal-en Letterkunde aan de Università L'Orientale van Napels, vertelde hoe verrassend veel studenten in de wereld (alleen al in de V.S. 17 leerstoelen Nederlands!), in Europa (25 universiteiten, door de Nederlandse Taalunie gesubsidieerd) en in Italië Nederlands willen studeren.
Het Nederlands heeft de wind tegen: aankomende studenten hebben geen flauw idee van ons land, om van Vlaanderen maar niet te spreken. In het beste geval berust de 'kennis' op steekwoorden: Amsterdam, drugs, homo-huwelijk, euthanasie, Theo van Gogh. Maar toch ziet men Nederland ook wel als een land van burgerlijke beschaving, gedesillusioneerde Napolitanen zien het als een Italiaanse tegenvoeter.
Het Nederlands waait de Italianen niet aan, met onze grammatica vol voetangels en klemmen, maar juist de betere studenten worden aangetrokken door deze 'moeilijke' taal.
De Nederlandse letterkunde is voor de studenten een verrassing, ook omdat er veel aandacht wordt besteed aan historische en sociologische achtergronden. De Middeleeuwen vinden ze het leukst (jazeker), de Gouden Eeuw buitengewoon interessant, de 20ste eeuw – die voor ons begint bij de Tachtigers en eindigt in het heden – boeit hen om de actualiteit ervan.

HET HART VAN ROME

hoek 18/10/2007
Dr. Bert Treffers Dr. Bert Treffers, kunsthistoricus van het KNIR over zijn nieuwste boek: Het hart van Rome.

NIEUWE DIRECTEUR KNIR

hoek 20/09/2007
Prof. Dr. Bernard Stolte Prof. Dr. Bernard Stolte, nieuwe directeur van het KNIR (Koninklijk Nederlands Instituut te Rome) per 1 augustus 2007, is hoogleraar Byzantijns Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als klassicus en rechtshistoricus heeft Stolte een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van juridische teksten, zowel voor hun overlevering als voor hun werking en culturele invloed. Deze belangstelling strekt zich uit van Romeinsrechtelijke papyri tot Byzantijnse juridische bronnen. Sinds 2001 is hij actief in een Europees netwerk dat de inventarisering en ontsluiting met behulp van geavanceerde digitale fotografische technieken van Griekse palimpsesten tot doel heeft, waarvan vele zich in de Vaticaanse Bibliotheek bevinden.

FILMEN IN ITALIË

hoek 21/06/2007
Lidy Peters Lidy Peters is producer van films en televisieprogramma's die in Rome worden opgenomen. Afgelopen juni heeft zij ons een echt kijkje achter de schermen gegund. Lidy Peters is ook correspondente van de KRO/RKK, bezoek haar website.

IN DE OLIE...

hoek 17/05/2007
Rob Schmits Rob Schmits tekende in 1976 voor een baan bij Air Products BV maar hij wist niet dat hij in de olieindustrie zou belanden. Ook kon hij niet vermoeden dat Rowdy Yates (Clint Eastwood in de tv-serie Rawhide) en John Wayne hem indirect zouden helpen zijn baan niet kwijt te raken!
Ruim 15 jaar was hij te land en ter zee werkzaam in de internationale olie-industrie, van Noorwegen tot in Angola. Toendertijd was de algemene opinie dat de olie 25 jaar later wel op zou zijn. Nu, ruim dertig jaar later, gebruiken we nog steeds aardolieprodukten, maar voor hoe lang nog? Wat zijn de laatste technieken om olie- of gasputten te boren? Waar liggen de nieuwe gebieden waar men naar olie zoekt?
Met verder veel interessante ervaringen en avonturen uit die tijd.

HERINNERING EN GESCHIEDENIS

hoek 19/04/2007
Madelon de Keizer Madelon de Keizer is historicus en werkzaam als senior researcher bij het NIOD te Amsterdam. Zij promoveerde op een studie over Het Parool als verzetsorganisatie en verzetsgroep tijdens de Duitse bezetting. Zij verrichtte studie over de relatie tussen herinnering en geschiedenis en organiseerde in 1995 in Amsterdam het grote internationale congres over Herinnering en de Tweede Wereldoorlog.
Sinds 2000 heeft zij haar onderzoeksterrein verlegd naar de cultuur van Nederland in 1900-1940. In 1998 verscheen haar studie over een halve eeuw herinnering aan de razzia van Putten (1/2 oktober 1944) waarbij 600 mannen werden gedeporteerd van wie er na de oorlog slechts een veertigtal terugkeerde.
Op 19 april zal Madelon de Keizer spreken over hoe zij als Amsterdamse historicus onderzoek verrichtte in de kleine Hervormde Gemeente van Putten en hoe haar boek tot stand gekomen is. Zij zal daarbij in het bijzonder ingaan op de soms ronduit precaire positie van de historicus die zich bezighoudt met een ‘herinnerde’ en dus nog sterk levende geschiedenis als die van de razzia van Putten. Bezoek haar website.

KERKGEBOUWEN IN NEDERLAND EN ITALIË

hoek 15/03/2007
Sible de Blaauw Sible de Blaauw is sinds 2002 werkzaam aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, waar uitvoerig onderzoek naar christelijk cultureel erfgoed in diverse verschijningsvormen wordt gedaan Hij is gespecialiseerd in de kerkelijke architectuur van Italië. De kennis van het christelijk verleden holt in het geseculariseerde Noordwest-Europa zienderogen achteruit. Het behoud van monumentale kerkgebouwen is een urgent maatschappelijk probleem. Prof. Dr. De Blaauw zal in zijn inleiding, "Gedachten over de toekomst van het christelijk verleden: kerkgebouwen in Nederland en Italië", de recente ontwikkelingen in Nederland op dit punt tegen het licht houden van een cultuurbesef van heel andere aard in Italië.

TERUG- EN VOORUITBLIK VAN EEN DIRECTEUR

hoek 15/02/2007
Marjan Schwegman Marjan Schwegman is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en sinds januari 2003 directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Zij is cultuurhistoricus, en is gespecialiseerd in de geschiedenis van 19de en 20ste eeuws Italië. Zij heeft gepubliceerd over Giuseppe Mazzini, Cesare Lombroso, Giuseppe Garibaldi, Gualberta Beccari en Maria Montessori. Momenteel werkt zij aan een boek dat als voorlopige titel heeft: Love and War in the Imagination of the Italian Nation. Eind februari 2007 verlaat zij Rome en begint zij haar werk als directeur van het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Op 15 februari zal zij terugblikken op haar Romeinse tijd en vooruitlopen op haar nieuwe baan als directeur van het NIOD.

HET NEDERLANDS IN ITALIË

hoek 15/11/2007
Prof. Jeannette Koch Prof. Jeannette Koch, hoogleraar in de Nederlandse Taal-en Letterkunde aan de Università L'Orientale van Napels, vertelde hoe verrassend veel studenten in de wereld (alleen al in de V.S. 17 leerstoelen Nederlands!), in Europa (25 universiteiten, door de Nederlandse Taalunie gesubsidieerd) en in Italië Nederlands willen studeren.
Het Nederlands heeft de wind tegen: aankomende studenten hebben geen flauw idee van ons land, om van Vlaanderen maar niet te spreken. In het beste geval berust de 'kennis' op steekwoorden: Amsterdam, drugs, homo-huwelijk, euthanasie, Theo van Gogh. Maar toch ziet men Nederland ook wel als een land van burgerlijke beschaving, gedesillusioneerde Napolitanen zien het als een Italiaanse tegenvoeter.
Het Nederlands waait de Italianen niet aan, met onze grammatica vol voetangels en klemmen, maar juist de betere studenten worden aangetrokken door deze 'moeilijke' taal.
De Nederlandse letterkunde is voor de studenten een verrassing, ook omdat er veel aandacht wordt besteed aan historische en sociologische achtergronden. De Middeleeuwen vinden ze het leukst (jazeker), de Gouden Eeuw buitengewoon interessant, de 20ste eeuw – die voor ons begint bij de Tachtigers en eindigt in het heden – boeit hen om de actualiteit ervan.

HET HART VAN ROME

hoek 18/10/2007
Dr. Bert Treffers Dr. Bert Treffers, kunsthistoricus van het KNIR over zijn nieuwste boek: Het hart van Rome.

NIEUWE DIRECTEUR KNIR

hoek 20/09/2007
Prof. Dr. Bernard Stolte Prof. Dr. Bernard Stolte, nieuwe directeur van het KNIR (Koninklijk Nederlands Instituut te Rome) per 1 augustus 2007, is hoogleraar Byzantijns Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als klassicus en rechtshistoricus heeft Stolte een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van juridische teksten, zowel voor hun overlevering als voor hun werking en culturele invloed. Deze belangstelling strekt zich uit van Romeinsrechtelijke papyri tot Byzantijnse juridische bronnen. Sinds 2001 is hij actief in een Europees netwerk dat de inventarisering en ontsluiting met behulp van geavanceerde digitale fotografische technieken van Griekse palimpsesten tot doel heeft, waarvan vele zich in de Vaticaanse Bibliotheek bevinden.

FILMEN IN ITALIË

hoek 21/06/2007
Lidy Peters Lidy Peters is producer van films en televisieprogramma's die in Rome worden opgenomen. Afgelopen juni heeft zij ons een echt kijkje achter de schermen gegund. Lidy Peters is ook correspondente van de KRO/RKK, bezoek haar website.

IN DE OLIE...

hoek 17/05/2007
Rob Schmits Rob Schmits tekende in 1976 voor een baan bij Air Products BV maar hij wist niet dat hij in de olieindustrie zou belanden. Ook kon hij niet vermoeden dat Rowdy Yates (Clint Eastwood in de tv-serie Rawhide) en John Wayne hem indirect zouden helpen zijn baan niet kwijt te raken!
Ruim 15 jaar was hij te land en ter zee werkzaam in de internationale olie-industrie, van Noorwegen tot in Angola. Toendertijd was de algemene opinie dat de olie 25 jaar later wel op zou zijn. Nu, ruim dertig jaar later, gebruiken we nog steeds aardolieprodukten, maar voor hoe lang nog? Wat zijn de laatste technieken om olie- of gasputten te boren? Waar liggen de nieuwe gebieden waar men naar olie zoekt?
Met verder veel interessante ervaringen en avonturen uit die tijd.

HERINNERING EN GESCHIEDENIS

hoek 19/04/2007
Madelon de Keizer Madelon de Keizer is historicus en werkzaam als senior researcher bij het NIOD te Amsterdam. Zij promoveerde op een studie over Het Parool als verzetsorganisatie en verzetsgroep tijdens de Duitse bezetting. Zij verrichtte studie over de relatie tussen herinnering en geschiedenis en organiseerde in 1995 in Amsterdam het grote internationale congres over Herinnering en de Tweede Wereldoorlog.
Sinds 2000 heeft zij haar onderzoeksterrein verlegd naar de cultuur van Nederland in 1900-1940. In 1998 verscheen haar studie over een halve eeuw herinnering aan de razzia van Putten (1/2 oktober 1944) waarbij 600 mannen werden gedeporteerd van wie er na de oorlog slechts een veertigtal terugkeerde.
Op 19 april zal Madelon de Keizer spreken over hoe zij als Amsterdamse historicus onderzoek verrichtte in de kleine Hervormde Gemeente van Putten en hoe haar boek tot stand gekomen is. Zij zal daarbij in het bijzonder ingaan op de soms ronduit precaire positie van de historicus die zich bezighoudt met een ‘herinnerde’ en dus nog sterk levende geschiedenis als die van de razzia van Putten. Bezoek haar website.

KERKGEBOUWEN IN NEDERLAND EN ITALIË

hoek 15/03/2007
Sible de Blaauw Sible de Blaauw is sinds 2002 werkzaam aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, waar uitvoerig onderzoek naar christelijk cultureel erfgoed in diverse verschijningsvormen wordt gedaan Hij is gespecialiseerd in de kerkelijke architectuur van Italië. De kennis van het christelijk verleden holt in het geseculariseerde Noordwest-Europa zienderogen achteruit. Het behoud van monumentale kerkgebouwen is een urgent maatschappelijk probleem. Prof. Dr. De Blaauw zal in zijn inleiding, "Gedachten over de toekomst van het christelijk verleden: kerkgebouwen in Nederland en Italië", de recente ontwikkelingen in Nederland op dit punt tegen het licht houden van een cultuurbesef van heel andere aard in Italië.

TERUG- EN VOORUITBLIK VAN EEN DIRECTEUR

hoek 15/02/2007
Marjan Schwegman Marjan Schwegman is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en sinds januari 2003 directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Zij is cultuurhistoricus, en is gespecialiseerd in de geschiedenis van 19de en 20ste eeuws Italië. Zij heeft gepubliceerd over Giuseppe Mazzini, Cesare Lombroso, Giuseppe Garibaldi, Gualberta Beccari en Maria Montessori. Momenteel werkt zij aan een boek dat als voorlopige titel heeft: Love and War in the Imagination of the Italian Nation. Eind februari 2007 verlaat zij Rome en begint zij haar werk als directeur van het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Op 15 februari zal zij terugblikken op haar Romeinse tijd en vooruitlopen op haar nieuwe baan als directeur van het NIOD.

"EEN HELD VAN ONZE TIJD"

hoek 18/01/2007
Aart Heering Aart Heering(1954), is historicus en - sinds 1990 - journalist te Rome. Momenteel is hij correspondent van het Algemeen Dagblad, BNR-nieuwsradio en een aantal tijdschriften.
Zijn verhaal, getiteld 'Een held van onze tijd', gaat over een Italiaan die de laatste tijd veel in het nieuws is geweest.

DE EUROPESE SUBSIDIE MARKT: ALLE INS EN OUTS

hoek 16/11/2006
Gertruud van Leijen Gertruud van Leijen woont sinds 10 jaar in Rome en is hier werkzaam als Europees subsidie-adviseur en consulent in internationale samenwerking. Zij adviseert en assisteert (overheids)instellingen en bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van subsidies voor het realiseren van hun - al dan niet internationale - ambities, en begeleidt deze bij de opstelling en indiening van de subsidie-aanvraag, de contract-onderhandelingen, de coördinatie en met alle juridische, financiële en administratieve verplichtingen die met de uitvoering van het gesubsidiëerde project gepaard gaan. Zij heeft met name ervaring opgebouwd in projecten op het gebied van arbeidsmarkt en migratie, veiligheid, onderzoek, milieu en cultureel erfgoed. Op 16 november a.s. zal zij spreken over hoe de Europese subsidiemarkt in elkaar steekt en wat deze zoal financiert, en wat de nieuwe programmerings periode 2007-2013 te bieden heeft voor bedrijven en instellingen. Op verzoek zal ze verder ingaan op subsidie-mogelijkheden voor projecten in derde landen of op subsidiemogelijkheden op het gebied van cultuur en wetenschap.

DE BAMBOCCIANTI

hoek 19/10/2006
Henri van der Zee Henri van der Zee heeft vanaf 1987 6 jaar in Rome gewerkt als correspondent van De Telegraaf. Behalve in Rome was hij 4 jaar correspondent in Parijs en 21 jaar in Londen. Tegelijkertijd reisde hij zo'n beetje de hele wereld rond. Henri heeft sinds 1971 een tiental boeken heeft gepubliceerd. Hij schreef o.a., samen met zijn vrouw Barbara, de biografie "William and Mary" en alleen, "De Hongerwinter" , die beide in Engeland en de VS gepubliceerd zijn.
Henri zal praten over het boek dat hij onlangs voor de Bezige Bij schreef, "In Ballingschap " geheten. Dit gaat over de Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland waren gevlucht. Ook zal hij het hebben over zijn volgende project, het boek over de Bamboccianti, de Bentveughels, een groep Nederlandse en Vlaamse schilders die in de 17de eeuw Rome onveilig maakten. Overigens heeft Henri van der Zee in 1989, samen met Marijke Bruins, het Nederlandse Praatcafé opgericht.

ERVARINGEN UIT EEN DIPLOMATIEKE LOOPBAAN

hoek 21/09/2006
Ambassadeur E. F. Jacobs Z.E. Ambassadeur E. F. Jacobs is de huidige ambassadeur bij het Quirinaal in Rome. Hij luidt deze nieuwe caféperiode in door over enkele van de interessantste ervaringen uit zijn rijke diplomatieke loopbaan te vertellen.

GEBAREN VAN LIEFDE IN KUNSTWERKEN IN ROME EN ELDERS

hoek 18/05/2006
foto Peter van Dael is docent middeleeuwse kunstgeschiedenis. Overal in Rome kom je kunstwerken tegen waar bepaalde liefdesgebaren zijn weergegeven: Amor en Psyche op antieke sarcofagen, in het apsismozaïek in de Santa Maria in Trastevere, bij madonna's. De speurtocht naar deze gebaren, die samenhangen met zowel de aardse als de hemelse liefde, voert ons ook naar Byzantijnse iconen en hoofse voorstellingen op middeleeuwse Minnekästchen

VAN SADDAM NAAR ROME

hoek 20/04/2006
foto Drs. Joost Reintjes (44) studeerde mijnbouwkunde in Delft en Arabisch in Nijmegen en Leiden, en is sinds ruim een half jaar gevolmachtigd minister op de Nederlandse ambassade in Rome. Hij heeft ruim een jaar het bewind van Saddam Hoessein meegemaakt en werd een week voor de oorlog in maart 2003 uit Irak geëvacueerd, om er op 5 mei van dat jaar terug te keren in een ander land. Hij vertelt vooral over zijn persoonlijke ervaringen als diplomaat in Irak, voor en na de val van Saddam, en gaat ook in op de politieke toestand in Irak.

OP ZOEK NAAR DE WORTELS VAN ITALIË

hoek 16/03/2006
foto Linda Otter Op zoek naar de wortels van het moderne Italië, reisde Linda Otter naar plaatsen met een cruciale rol in de Italiaanse geschiedenis - het Vaticaan, het mafiabolwerk Corleone en de fascistische hoofdstad Salò, en ontmoet ze graven, monniken, gezagsdragers, neofascisten, de oprichter van de Rode Brigades en een prins van Savoye.

'N MAN MET 'N MISSIE: DIRC POTTER EN ZIJN REIS NAAR ROME

hoek 16/02/2006
foto Sabrina Corbellini is docent en onderzoeker bij de Faculteiten der Letteren en Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2000 promoveerde zij aan Universiteit Leiden op het proefschrift "Italiaanse deugden en ondeugden. Dirc Potters Blome der doechden en de Italiaanse Fiore di Virtù". Potter verbleef in Rome gedurende twee jaar, van 1410 tot 1412, voor een, zoals hij zelf schrijft, "ghewerff in stilre list" , een zaak die beter geheim moest blijven. Hij was niet bepaald gecharmeerd van Rome en van Italië: het land was corrupt, de mannen onbetrouwbaar en de vrouwen van losse zeden, schreef hij in zijn werken. Dit land van verderf en moreel verval inspireerde hem echter wel tot zijn literaire werken: een traktaat in dichtvorm, "Der Minnen Loep", hij vertaalde zijn tweede werk, "Blome der doechden", uit het Italiaans en baseerde zijn derde proeve van schrijverschap op een dertiende-eeuwse Italiaanse tekst.

DE ADVOCATUUR IN ITALIE

hoek 19/01/2006
Angela Mannaerts Mr. Angela Mannaerts Een Nederlandse advocate licht een tipje van de sluier op over de uitoefening van de advocatuur in Italië, en de vele verschillen tussen de Italiaanse en de Nederlandse advocatenwereld.

STANDPLAATS TEHERAN, ERVARINGEN MET DE MULLAHS

hoek 17/11/2005
foto Drs. Marius de Gaay Fortman Een terugblik op vier jaar Teheran waar hij verantwoordelijk was voor de door het World Food Programme georganiseerde voedsellevering aan Afghaanse, Iraakse en Koerdische vluchtelingen en hulp voor de overlevenden van de aardbeving in Bam. Een schets van de dagelijkse werkelijkheid in de "religieuze democratie" van Iran.

DE KRONKELWEGEN VAN HET VAK

hoek 20/10/2005
Dr. Bert Treffers Dr. Bert Treffers Hoe komt een romantische 20-de eeuwse jongen ertoe te promoveren op de 17-de eeuwse schilder Caravaggio? Kunsthistoricus Bert Treffers doet verslag van zijn zoektocht die hem langs dichters, schilders, docenten en boeken leidde.

HET BELCANTO ZINGEN

hoek 15/09/2005
foto Carla Lana Een klassieke zangeres specialiseert zich sinds 6 jaar in het Belcanto-zingen, een moeilijk te verwerven zangtechniek waarvan Italië de bakermat is. Met demonstratie van zingen mét en zónder Belcanto-techniek.

TERUGBLIKKEN OP EEN DIPLOMATIEKE LOOPBAAN

hoek 16/06/2005
foto Ronald Jhr. Loudon Een terugblik op de lange loopbaan van "onze" ambassadeur, en de vele boeiende aspecten van dit veelzijdige beroep, op de drempel van zijn pensionering.

PAUS JOHANNES PAULUS II - 'N REVOLUTIONAIR CONSERVATIEF

hoek 19/05/2005
foto Dr. Maarten van Aalderen Het gedachtengoed achter het pontificaat van Johannes Paulus II.

ZORG ONDER DE ZON

hoek 21/04/2005
foto Jeannette de Knegt runt, samen met haar Italiaanse echtgenoot, het strandpaviljoen La Baia in Fregene. Sinds begin 2003 houdt zij zich ook intensief bezig met het opzetten van een zorgboerderij naar Nederlands model, een initiatief waarvoor zij ook steeds meer erkenning van Italiaanse politici krijgt.
La Fattoria Verde is een zorgboerderij voor 20 mensen met een verstandelijke beperking en bevindt zich in Palidoro, Via Aurelia km. 30, op land en in gebouwen ter beschikking gesteld door de gemeente Rome.

MUZIEK EN POEZIE

hoek 17/03/2005
foto Drs. Jan Lotichius De sporen die de Italiaanse Opera uit de achttiende eeuw en de Franse componist Claude Debussy hebben nagelaten in de poëzie van een van de meest typisch 20-eeuwse dichters van Italië: Eugenio Montale.

DE CENTRALE THERMEN IN POMPEI

hoek 17/02/2005
foto Dr. Nathalie de Haan, archeoloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Deze thermen, die het grootste openbare en modernste badgebouw van Pompeï; hadden moeten worden, waren nog in aanbouw toen de Vesuvius uitbarstte; in de zomer van 2005 zullen Duitse en Nederlandse archeologie-studenten hier opgravingen doen.

hOE DENKT NEDERLAND OVER ROME EN ROME OVER NEDERLAND

hoek 20/01/2005
Dr. Antoine Bodar Dr. Antoine Bodar Over de verhouding van de locale met de universele Kerk Schrijver en priester Bodar onderzoekt de relatie tussen de media en de curie, tussen journalisten en religieuzen, en pleit voor een verbreding van de discussie, met vermijding van de bekende thema's als 'condooms' en 'celibaat'