De sitemap van nederlandersinrome.net. De site is opgericht om een zo compleet mogelijk overzicht van alle informatie over wonen, werken en ondernemen in Rome te verschaffen aan Nederlandstaligen die in de Eeuwige Stad voor kortere of langere tijd (willen) wonen.
De redaktie stelt uw reaktie op prijs.