Verenigingen

Zoals overal ter wereld, hebben Nederlanders ook in Rome verenigingen opgericht, die verschillende doelen beogen.

De Nederlands-Italiaanse Vereniging te Rome: gezelligheidsvereniging voor alle Nederlanders in Rome.

De Nederlandse Romeinen Business Club (NRBC), voor het bedrijfsleven.