Nederlandse Vereniging

Voor meer informatie over de Nederlands-Italiaanse Vereniging te Rome, zie Facebook.

Mededeling van Claudia de Regt, voorzitter van de Vereniging:

BETALING LIDMAATSCHAP NIV 2016

De contributie voor 2016 (35 euro voor alleenstaanden en 50 euro voor gezinnen) kan worden overgemaakt op de volgende rekening bij:

FINECO BANK SpA:
IBAN:  IT32O0301503200000002882475
t.a.v. DANIELA RABAZZI

Causale: NIV contributie 2016 + je naam

Wij verzoeken je vriendelijk een mail te sturen naar nivrome@gmail.com om te communiceren dat de betaling voldaan is. Het lidmaatschapskaartje wordt dan met het eerstvolgende krantje meegestuurd.