De Nederlandse School 't Kofschip

't KofschipGoed moedertaalonderwijs geeft Nederlandse kinderen en jongeren die opgroeien in een internationale omgeving de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Zo kunnen ze terugvallen op hun eigen taal en culturele identiteit, en daarmee verder groeien. 

facebook Volg 't Kofschip op Facebook!

Inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020

inschrijfSchrijf uw kinderen op tijd in voor het volgende schooljaar met dit inschrijfformulier. Gebruik één formulier voor elk kind. U ontvangt een automatische bevestiging met de ingevulde gegevens.

De School zoekt twee leerkrachten

De Nederlandse School 't Kofschip zoekt twee gemotiveerde leerkrachten, één voor het Primair Onderwijs en één voor het Voortgezet Onderwijs, voor 3 uur les op zaterdagochtend in het gebouw van de Zwitserse School op Via M. Malpighi, 14 (metro B, Policlinico) en/of 2 uur op woensdagmiddag op St. George's International School op de Via Cassia.

Bezit van een onderwijsbevoegdheid is gewenst. Eventueel komen ook kandidaten in aanmerking waarvoor vrijstelling aangevraagd kan worden.

Ervaring op een NTC-school is gewenst, maar geen voorwaarde. Eenmaal in de twee jaar zal de leerkracht deelnemen aan de bijscholing in Nederland van de NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

Uitgebreid profiel PO leerkracht hier.

Uitgebreid profiel VO leerkracht hier.

Inspectierapporten Primair en Voortgezet Onderwijs 2019

Uit het vierjaarlijkse inspectiebezoek van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in februari 2019 is 't Kofschip weer goed tevoorschijn gekomen: zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs worden als voldoende beoordeeld - de mogelijke beoordelingen zijn 'voldoende' of 'onvoldoende'.

't Kofschip scoort goed op volgende gebieden: het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten, kwaliteitszorg & ambitie en financieel beheer; het onderdeel schoolklimaat wordt zelfs geprezen!

PO en VOBeide rapporten staan ook op de download sectie.

Schoolgids 2018 - 2019

SchoolgidsAlle praktische en achtergrondinformatie voor dit schooljaar vindt u in de schoolgids 2018 - 2019.

Ambassadeur Joep Wijnands benoemd tot Erevoorzitter

Erevoorzitter Joep WijnandsOp 14 april 2018 ontving Ambassadeur Joep Wijnands, tijdens het Koningsdagfeest van de Nederlandse School in Rome, de voorzittershamer uit handen van voorzitter Erik van Ingen als bezegeling van zijn Erevoorzitterschap van de School. Foto.

Primair en Voortgezet Onderwijs in de Nederlandse Taal

  • 3 uur per week taalonderwijs onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs op twee verschillende locaties voor kinderen van 4 tot 18 jaar met Nederlandse ouders, zoals gemengde gezinnen en expats.

  • Per jaar wordt 100 uur taalonderwijs en 20 uur cultuuronderwijs gegeven in 33 schooldagen, zowel aan kinderen uit het Primair Onderwijs (PO) als uit het Voortgezet Onderwijs (VO).
  • Groepslessen in Nederlands als Tweede Taal (NT2) – ondersteuning bij tweetaligheid.

  • Cito-Eindtoets, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) en Internationaal Baccalaureaat (IB).

  • Privé-lessen voor kinderen en volwassenen.

  • Ondersteuning bij terugkeer naar onderwijs in Nederland.

  • Cultuurdagen: o.a. Eindfeest (9 juni 2018), Open Dag begin schooljaar (15 september 2018), Pietenfeest (24 november 2018), Koningsdag.

Kwaliteitsgaranties

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Stichting NOB‘t Kofschip is als Nederlands Taal- en Cultuurpunt aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), die  Nederlandse scholen in het buitenland organisatorische steun verleent.

Nederlandse Onderwijsinspectie

onderwijsinspectie‘t Kofschip staat onder controle van de Inspectie Onderwijs Buitenland te Breda. Derhalve moet de School zich aan bepaalde regels en normen houden die ook voor het onderwijs in Nederland gelden.

In februari 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek gedaan bij onze school, de inspectierapporten staan hier.

De arbeidsvoorwaarden van de docenten volgen de Italiaanse wetgeving.

 

de-school