Opvoering Coriolanus in Satricum

Herhaling van de feestelijke opvoering van Shakepeares drama "Coriolanus", dat in 2016 een hoogtepunt vormde in de vieringen van maar liefst 40 jaar Nederlandse opgravingen in Satricum, onder leiding van Prof. Marijke Gnade, archeologe van de Universiteit van Amsterdam.

De Romeinse staatsman Coriolanus leefde in de 5de eeuw v. Chr. en onderhield aanvankelijk vijandige, en later vriendschappelijke banden met de Volsken, het volk dat leefde ten zuiden van Rome en in Satricum werd herontdekt.

De heldenmoed van Coriolanus, zijn politieke en maatschappelijke ideeën en zijn verraad zijn ons vooral bekend via Shakespeare’s laatste - gelijknamige - tragedie over het oude Rome. Shakespeare liet zich daarbij inspireren door de antieke bronnen.

Deze opvoering wordt uitgevoerd door lokale acteurs en musici begeleid door professionele theatermakers en was in 2016 een groot succes. Op veler verzoek wordt de opvoering nu herhaald op dezelfde plaats waar de hoofdpersonen uit dit drama 2500 jaar geleden rondliepen.

Bijdrage: €5,00

Vanaf 19.00 uur is er aan de voet van de Acropolis gelegenheid tot consumeren van een pastaatje of broodjes.

Om 20.00 uur opent de Acropolis.

Aangeraden wordt om vroeg te gaan i.v.m. eventuele drukte: er zijn slechts 400 stoelen beschikbaar.

Programma hier.

 

Wanneer: vrijdag 14 juli 2017 om 21:00 uur

Waar: Acropolis van Satricum
Te bereiken: via Pontina tot aan afslag Le Ferriere. In het dorp vindt u reeds de richtingaanwijzers naar Satricum.

< terug