Bankgegevens

 

IBAN: NL69 INGB 0000 2119 84
BIC: INGBNL2A
Stichting De Lage Landen
p/a Via Omero 10-12
00197 Rome

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 819463929