De Nederlandse School 't Kofschip

't KofschipGoed moedertaalonderwijs geeft Nederlandse kinderen en jongeren die opgroeien in een internationale omgeving de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Zo kunnen ze terugvallen op hun eigen taal en culturele identiteit, en daarmee verder groeien. 

facebook Like 't Kofschip op Facebook!

Op 15 september 2018: feestelijke opening van het schooljaar

Vincent van GoghDe open info- en cultuurdag staat dit jaar in het teken van "Nederlandse en Vlaamse kunstenaars". Rietveld, Van Gogh en vele andere kunstenaars zullen voorbijkomen. De schooldag begint om 09:30 uur, in de Scuola Svizzera di Roma, (vlakbij metrohalte Policlinico).

Van 12 tot 13u: afsluiting en presentatie van de leerlingen. Ouders en geïnteresseerden kunnen dan ook kennismaken, onder genot van een drankje en een koekje, met de leerkrachten, het bestuur en de school.

Wie van plan is te komen: graag opgeven bij school@nederlandersinrome.net.

Inschrijven schooljaar 2018 - 2019

LesSchrijf uw kinderen op tijd in voor het volgende schooljaar met dit inschrijfformulier. Gebruik één formulier voor elk kind. U ontvangt een automatische bevestiging met de ingevulde gegevens.

Opstart peutergroep

PeutersVanaf september 2018 wil de school een peutergroep starten, voor kinderen van 3 tot 4 jaar die al zindelijk zijn, op zaterdagochtend op de Zwitserse School. U kunt uw interesse nu al kenbaar maken bij de coördinator Dianne Di Benedetto: school@nederlandersinrome.net.

Ambassadeur Joep Wijnands benoemd tot Erevoorzitter

Erevoorzitter Joep WijnandsOp 14 april 2018 ontving Ambassadeur Joep Wijnands, tijdens het Koningsdagfeest van de Nederlandse School in Rome, de voorzittershamer uit handen van voorzitter Erik van Ingen als bezegeling van zijn Erevoorzitterschap van de School. Foto.

Primair en Voortgezet Onderwijs in de Nederlandse Taal

  • 3 uur per week taalonderwijs onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs op twee verschillende locaties voor kinderen van 4 tot 18 jaar met Nederlandse ouders, zoals gemengde gezinnen en expats.

  • Per jaar wordt 100 uur taalonderwijs en 20 uur cultuuronderwijs gegeven in 33 schooldagen, zowel aan kinderen uit het Primair Onderwijs (PO) als uit het Voortgezet Onderwijs (VO).
  • Groepslessen in Nederlands als Tweede Taal (NT2) – ondersteuning bij tweetaligheid.

  • Cito-Eindtoets, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) en Internationaal Baccalaureaat (IB).

  • Privé-lessen voor kinderen en volwassenen.

  • Ondersteuning bij terugkeer naar onderwijs in Nederland.

  • Cultuurdagen: o.a. Open Dag begin schooljaar (16 september 2017), Pietenfeest (25 november 2017), Koningsdag (21 april 2018), Eindfeest (9 juni 2018).

Kwaliteitsgaranties

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Stichting NOB‘t Kofschip is als Nederlands Taal- en Cultuurpunt aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), die  Nederlandse scholen in het buitenland organisatorische steun verleent.

Nederlandse Onderwijsinspectie

onderwijsinspectie‘t Kofschip staat onder controle van de Inspectie Onderwijs Buitenland te Breda. Derhalve moet de School zich aan bepaalde regels en normen houden die ook voor het onderwijs in Nederland gelden.

In februari 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek gedaan bij onze school, de inspectierapporten staan hier.

De arbeidsvoorwaarden van de docenten volgen de Italiaanse wetgeving.

 

de-school