De Nederlandse School 't Kofschip

't KofschipGoed moedertaalonderwijs geeft Nederlandse kinderen en jongeren die opgroeien in een internationale omgeving de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Zo kunnen ze terugvallen op hun eigen taal en culturele identiteit, en daarmee verder groeien. 

Primair en Voortgezet Onderwijs in de Nederlandse Taal

  • 3 uur per week taalonderwijs onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs op twee verschillende locaties voor kinderen van 4 tot 18 jaar met Nederlandse ouders, zoals gemengde gezinnen en expats.

  • Per jaar wordt 100 uur taalonderwijs en 20 uur cultuuronderwijs gegeven in 33 schooldagen, zowel aan kinderen uit het Primair Onderwijs (PO) als uit het Voortgezet Onderwijs (VO).

Schooljaar 2017 - 2018 op de Scuola Svizzera

Ingang Zwitserse School RomeOp zaterdag 16 september werd het nieuwe schooljaar feestelijk geopend in het mooie gebouw van de Scuola Svizzera di Roma waar op zaterdagochtend een aantal lokalen beschikbaar zijn. De school is makkelijk bereikbaar (o.a. metro B Policlinico).

Inschrijvingsformulier schooljaar 2017 - 2018

Kwaliteitsgaranties

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Stichting NOB‘t Kofschip is als Nederlands Taal- en Cultuurpunt aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), die de Nederlandse School in Rome organisatorische steun verleent.

Nederlandse Onderwijsinspectie

onderwijsinspectieDe School staat onder controle van de Inspectie Onderwijs Buitenland te Breda. Derhalve moet de School zich aan bepaalde regels en normen houden die ook voor het onderwijs in Nederland gelden.

In februari 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek gedaan bij 't Kofschip in Rome, de inspectierapporten staan hier.

De arbeidsvoorwaarden van de docenten volgen de Italiaanse wetgeving.

 

de-school