De Nederlandse School 't Kofschip

Primair en Voortgezet Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur in Rome.

't KofschipGoed moedertaalonderwijs geeft Nederlandse kinderen en jongeren die opgroeien in een internationale setting de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Hun eigen taal en culturele identiteit is daarbij de basis. Een basis waar zij op terug kunnen vallen en van waaruit zij verder kunnen groeien.

  • 3 uur per week taalonderwijs onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs op twee verschillende locaties voor kinderen van 4 tot 18 jaar met Nederlandse ouders, zoals gemengde gezinnen en expats.

  • Groepslessen in Nederlands als Tweede Taal (NT2) – ondersteuning bij tweetaligheid.

  • Cito-Eindtoets, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) en Internationaal Baccalaureaat (IB).

  • Privé-lessen voor kinderen en volwassenen.

  • Ondersteuning bij terugkeer onderwijs in Nederland

  • Cultuurdagen: o.a. Open Dag begin schooljaar (dit jaar op 17 september), Sinterklaasviering, Koningsdag

Inschrijvingsformulier schooljaar 2017 - 2018 hier.

Stichting NOB‘t Kofschip is als Nederlands Taal en Cultuur-punt aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), die de Nederlandse School in Rome organisatorische steun verleent.

In totaal wordt er voldaan aan de eis van 100 uur taallessen en 20 uur cultuuronderwijs per jaar, zowel voor kinderen uit het Primair Onderwijs (PO) als uit het Voortgezet Onderwijs (VO).

onderwijsinspectieDe School staat onder controle van de Inspectie Onderwijs Buitenland te Breda. Derhalve moet de School zich aan bepaalde regels en normen houden die ook voor het onderwijs in Nederland gelden.

In februari 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek gedaan bij 't Kofschip in Rome, de inspectierapporten staan hier.

De arbeidsvoorwaarden van de docenten volgen de Italiaanse wetgeving.