De Nederlandse School 't Kofschip

't KofschipGoed moedertaalonderwijs geeft Nederlandse kinderen en jongeren die opgroeien in een internationale omgeving de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Zo kunnen ze terugvallen op hun eigen taal en culturele identiteit, en daarmee verder groeien. 

facebook Like 't Kofschip op Facebook!

Koningsdagreceptie 2019 van de Ambassadeur

KoningsdagreceptieAlle ouders van de kinderen van de Nederlandse School 't Kofschip zullen ook dit jaar een uitnodiging ontvangen van de Nederlandse Ambassade voor de Koningsdagreceptie op de residentie van de Ambassadeur, die op dinsdag 30 april vanaf 18:00 uur zal plaatsvinden.

't Kofschip zal met een informatiestand op de receptie staan, ouders-vrijwilligers gezocht om te helpen bij de stand: schrijf naar school@nederlandersinrome.net

Schoolgids 2018 - 2019

SchoolgidsAlle praktische en achtergrondinformatie voor dit schooljaar vindt u in de schoolgids 2018 - 2019.

Inschrijven schooljaar 2018 - 2019

inschrijfSchrijf uw kinderen in met dit inschrijfformulier. Gebruik één formulier voor elk kind. U ontvangt een automatische bevestiging met de ingevulde gegevens.

Ambassadeur Joep Wijnands benoemd tot Erevoorzitter

Erevoorzitter Joep WijnandsOp 14 april 2018 ontving Ambassadeur Joep Wijnands, tijdens het Koningsdagfeest van de Nederlandse School in Rome, de voorzittershamer uit handen van voorzitter Erik van Ingen als bezegeling van zijn Erevoorzitterschap van de School. Foto.

Primair en Voortgezet Onderwijs in de Nederlandse Taal

  • 3 uur per week taalonderwijs onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs op twee verschillende locaties voor kinderen van 4 tot 18 jaar met Nederlandse ouders, zoals gemengde gezinnen en expats.

  • Per jaar wordt 100 uur taalonderwijs en 20 uur cultuuronderwijs gegeven in 33 schooldagen, zowel aan kinderen uit het Primair Onderwijs (PO) als uit het Voortgezet Onderwijs (VO).
  • Groepslessen in Nederlands als Tweede Taal (NT2) – ondersteuning bij tweetaligheid.

  • Cito-Eindtoets, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) en Internationaal Baccalaureaat (IB).

  • Privé-lessen voor kinderen en volwassenen.

  • Ondersteuning bij terugkeer naar onderwijs in Nederland.

  • Cultuurdagen: o.a. Eindfeest (9 juni 2018), Open Dag begin schooljaar (15 september 2018), Pietenfeest (24 november 2018), Koningsdag.

Kwaliteitsgaranties

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Stichting NOB‘t Kofschip is als Nederlands Taal- en Cultuurpunt aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), die  Nederlandse scholen in het buitenland organisatorische steun verleent.

Nederlandse Onderwijsinspectie

onderwijsinspectie‘t Kofschip staat onder controle van de Inspectie Onderwijs Buitenland te Breda. Derhalve moet de School zich aan bepaalde regels en normen houden die ook voor het onderwijs in Nederland gelden.

In februari 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek gedaan bij onze school, de inspectierapporten staan hier.

De arbeidsvoorwaarden van de docenten volgen de Italiaanse wetgeving.

 

de-school