Lesgeld schooljaar 2018 - 2019

Ondanks de terugkeer van de subsidie uit Nederland ziet het bestuur zich gedwongen tot een geringe verhoging van het lesgeld, vanwege de dalende trend in de inschrijvingen, die vergeleken met een aantal jaren geleden tot de helft zijn geslonken. Hoe meer kinderen, hoe beter het onderwijs - en hoe lager het lesgeld!

Hier vindt u het inschrijfformulier voor het schooljaar 2018 - 2019

Lesgeld zaterdagochtend (Zwitserse School)

3 uur per zaterdagochtend, 33 lessen per jaar:

  • eerste kind €760, daaropvolgende kinderen 10% korting (= €684)
  • voor VN of dubbelverdieners: eerste kind €860, daaropvolgende kinderen 10% korting: (= €774)

Mocht het leerlingenaantal zodanig zijn dat het betaalde lesgeld de kosten van de school niet dekt, dan kan in januari 2019 eenmalig een extra bijdrage gevraagd worden van maximaal €50.

Lesgeld andere locaties (St George's, Marymount)

2 uur per les, 33 lessen per jaar, dagen te bepalen in overleg:

  • eerste kind €760, daaropvolgende kinderen 10% korting (=€ 684)
  • voor VN of dubbelverdieners: eerste kind €860, daaropvolgende kinderen 10% korting: (=€ 774)

Voor deze locaties geldt een minimum van 4 leerlingen per leerkracht. Mochten er minder dan 4 leerlingen per leerkracht zijn, dan gelden de volgende tarieven:

  • 3 leerlingen per leerkracht - €917 per leerling per jaar
  • 2 leerlingen per leerkracht - €1375 per leerling per jaar

Betalingen

Er kan worden betaald in twee termijnen: de eerste vóór 15 oktober en de tweede vóór 15 maart. Een uitzondering kan worden gemaakt voor families met 3 of meer kinderen. Zij kunnen in drie termijnen betalen (oktober, februari, mei).

De bankgegevens vindt u hier.

De school heeft een kortingsregeling voor mensen die het financieel niet op kunnen brengen om al hun kinderen naar school te laten gaan. Deze kortingen worden gegeven voor tweede en latere kinderen. Mocht u daar meer over willen weten, neem dan contact op met de penningmeester Felix Marttin: felix.marttin@gmail.com, of de voorzitter van het bestuur Erik van Ingen: erikvaningen@gmail.com.

Nota bene: Cheques en contante betalingen zijn niet mogelijk.

Individuele lessen

Zie privélessen.