Lesgeld schooljaar 2016 - 2017

Lesgeld Chateaubriand

Het lesgeld voor het basis- en voortgezet onderwijs voor groepslessen op Lycée Chateaubriand  bedraagt €750,00 voor het eerste kind per schooljaar. Voor het tweede en volgende kind: €675,00 per kind per jaar; d.w.z. twee kinderen per jaar: totaal €1.425,00, drie kinderen per jaar: €2.100,00.

Lesgeld St. George's British School

Het lesgeld voor het basis- en voortgezet onderwijs voor groepslessen op St. George's British School  bedraagt €550,00 voor het eerste kind per schooljaar. Voor het tweede en volgende kind: €495,00 per kind per jaar; d.w.z. twee kinderen per jaar: totaal €1.045,00, drie kinderen per jaar: €1.540,00.

Het lesgeld wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is o.a. afhankelijk van het aantal leerlingen en groepen.

Er kan worden betaald in twee termijnen: de eerste vóór 15 oktober en de tweede vóór 15 maart. Gezinnen met 3 of meer kinderen kunnen in drie termijnen betalen (oktober, februari, mei).

Minder draagkrachtige ouders kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij de voorzitter Erik van Ingen erikvaningen@gmail.com. De aanvraag zal zeer vertrouwelijk worden behandeld. De korting is afhankelijk van het inkomen en een verzoek gaat bij voorkeur gepaard met een ISEE (http://www.cafcisl.it/ise.cfm) of een CUD.

Bankgegevens

IBAN: NL69 INGB 0000 2119 84
BIC: INGBNL2A
Stichting De Lage Landen
p/a Via Omero 10-12
00197 Rome

Nota bene: Cheques en contante betalingen zijn niet mogelijk.

Individuele lessen

Het lesgeld voor individuele lessen bedraagt €20,00 per uur. Voor groepen van 2 of meer leerlingen bedraagt het lesgeld €18,00 per leerling per uur.

Individuele lessen worden direct aan de docenten betaald op een van tevoren afgesproken wijze.

Eventueel worden de reiskosten van de docent in rekening gebracht.

Download het inschrijvingsformulier 2017 - 2018.