De Stichting De Lage Landen

De in 1982 opgerichte Stichting Werkgroep Nederlandse Taal te Rome werd in 2003 omgezet in Stichting De Lage Landen. De Stichting heeft als doel "het bevorderen van de belangstelling voor de Nederlandse taal, literatuur en cultuur in het algemeen [...]."

In het kader van deze doelstelling bevordert de Stichting de volgende activiteiten:

Voorts worden er culturele activiteiten ontplooid voor de Nederlandstalige gemeenschap in Rome en omgeving.

Het Bestuur telt momenteel 5 leden. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Erik van Ingen

Erik van Ingen, voorzitter vanaf maart 2017.

Annette Donkerlo

Annette Donkerlo, secretaris vanaf januari 2018, en medeoprichter in 2006 van www.nederlandersinrome.net.

Felix Marttin

Felix Marttin, penningmeester, vanaf januari 2018

Annalisa Martini

Annalisa Martini, bestuurslid, oudervertegenwoordiger Nederlandse School in Rome, vanaf juni 2014

Jos van Lent

Jos van Lent, bestuurslid vanaf januari 2019

Mies Nuytens

Mies Nuytens, bestuurslid vanaf februari 2019

 

Contact: bestuur@nederlandersinrome.net