Stichtingsbestuur

  • Erik van Ingen, voorzitter vanaf maart 2017
  • Annette Donkerlo, secretaris vanaf januari 2018, en medeoprichter in 2006 van www.nederlandersinrome.net.
  • Annemarie Pijl, gewoon lid, vanaf januari 2018, in het bestuur vanaf april 2014
  • Felix Marttin, penningmeester, vanaf januari 2018
  • Annalisa Martini, gewoon lid, oudervertegenwoordiging Nederlandse School in Rome, vanaf juni 2014

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Contact: bestuur@nederlandersinrome.net