Stichtingsbestuur

  • Erik van Ingen, voorzitter vanaf maart 2017
  • Annemarie Pijl, secretaris, vanaf april 2014
  • Armand Gribling, penningmeester, vanaf maart 2017
  • Annalisa Martini, gewoon lid, oudervertegenwoordiging Nederlandse School in Rome, vanaf juni 2014
  • Annette Donkerlo, gewoon lid, vanaf mei 2016, en medeoprichter in 2006 van www.nederlandersinrome.net.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Contact: bestuur@nederlandersinrome.net